Signalværdi

Typografi kan visualisere en brandværdi. Virksomheder kan derfor med fordel benytte specialdesignede skrifttyper som en del af den samlede brandpallette. Det særlige ved en skrifttype er, at signalværdien kan være mere subtil end ved et logo eller farvevalg, men forefindes alle steder, hvor der er tekstopsætning.

Forskning bekræfter at skrifttyper kan udtrykke en personlighed og en ønsket konnotation. Det er påvist, at hvis forsøgspersoner bedes om at bedømme en skrifttypes semantiske udtryk, vil de fleste være enige om hvilken adjektiver, der knytter sig til den.

Til vores undersøgelser benytter vi tests baseret på semantiske differentieringsskalaer. Dette er testmetoder som bunder i videnskaben, og er valideret til måling af objekters og begrebers visuelle udtryk og af deres oplevede betydning, og som med succes kan benyttes til måling af en skrifttypes oplevede udtryk.

DA