Typ anvender videnskabeligt funderede testmetoder til at identificere, hvordan vi læser skrifttyper

Letlæselig skrift – testanalyse af skrifttyper

Baseret på viden og værktøjer fra akademisk undersøgelse af læsbarhed tilbyder vi en tilpasset testanalyse af skrifttyper

En evaluering giver en objektiv og videnskabelig basis til at optimere skriftbrug på forskellige kommunikationsmedier og under forskellige læsesituationer.

Forskning viser at læsbarhed bør måles med udgangspunkt i forsøgspersoners læsepræstationer og ikke deres mening om læsbarheden, da læsere ikke er i stand til at vurdere den reelle læsbarhed.

Vi har betydelig viden om formulering af de rigtige spørgsmål, brugertest-opsætning, strukturering af analyse, indsamling af data og fortolkning af resultater, og vi ved, hvordan vi kommunikerer dette skriftligt og mundtligt.
Derudover har vi et omfattende internationalt netværk af akademiske forskere med forskellige kompetencer at trække på, når det er nødvendigt.

Science of Fonts
Er du interesseret i typografi, og vil du vide mere om læsbarhed, og om hvordan vi læser? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev “The Science of Fonts”.

* indicates required
DA