Ydelser

Typ A

Typ A: Test af skrifttype: læsbarhed eller signalværdi
Vælg at sammenligne en nyudviklet skrifttype med en tidligere eller nuværende skrifttype i en test af læsbarhed/signalværdi, eller få testet læsbarheden/signalværdien i forskellige designudkast af en ny skrifttype under udvikling.

Opsætning af testmateriale og koordinering af forsøgsdeltagere

Gennemførelse af læsetest eller test med semantisk differentieringsskaler

Statistisk analyse af testmateriale

Afsluttende Typ A-testrapport

Typ B

Typ B: Evaluerering af skrifttype
Få en skrifttypes læsbarhed evalueret baseret på allerede dokumenteret forskningsbaseret viden. Rapporten giver anbefalinger til, måder den valgte skrifttype kan implementeres på forskellige læseplatforme for at opnå bedst læsbarhed.

Skrifttypes læsbarhed analyseres på basis af forskningsbaseret viden

Afsluttende Typ B-evaluereringsrapport

Typ C

Typ C: Foredrag om læsbarhed
Man kan engagere os til et foredrag om typografi og læsbarhed ud fra ønsket behov. Vi har holdt alt fra keynotes på konferencer til mødeoplæg for få personer og kan møde op hos kunder overalt i landet.

Foredrag om skrifttyper og læsbarhed skræddersyet til kundens behov

Foredraget kan have en mere general karakter, eller kan bestå af en evaluering af kundens skrifttype med udgangspunkt i dokumenteret forskningsbaseret viden

DA